Disclaimer

HA bricks (KvK 01134117), verleent u hierbij toegang tot habricks.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. HA bricks behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Door de Website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID


HA bricks spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HA bricks.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met HA bricks. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HA bricks nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


AUTEURSRECHTEN


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HA bricks. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HA bricks, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Graag maken wij u er op attent dat LEGO® een handelsmerk is van de bedrijven van de LEGO Group (TLG). Deze website wordt niet door de LEGO Groep gesteund, geautoriseerd of goedgekeurd. Deze website heeft verder geen enkele relatie met de LEGO Groep.